Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis, de vloeiendheid van de spraakbeweging is gestoord. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd en/of geblokkeerd. Daarnaast kunnen bij het stotteren secundaire gedragingen voorkomen. Bijvoorbeeld meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

De logopedische behandeling richt zich op de factoren die van invloed zijn op het totale stotteren, de emoties, gedachten en de omgeving.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de vloeiendheid. Hierbij wordt bijvoorbeeld het spreektempo vertraagd en/of andere spraaktechnische vaardigheden aangeleerd. Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen aan bod komen en het aanleren van een juist ademingspatroon.

Er zijn in Nederland ook stottertherapeuten werkzaam. Dit zijn logopedisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van stotteren.