Stem

Stemproblemen worden gekenmerkt door een kwaliteitsverandering in de stemgeving (b.v. heesheid). De reden dat een stem verandert, kan zijn dat er organische zaken een rol spelen. Denk hierbij aan luchtwegproblemen, verlammingen van de stemplooien, infecties, stemplooiknobbeltjes, stemplooipoliep of aangeboren afwijkingen. Maar ook verkeerd gebruik van de stem kan leiden tot stoornissen. Verkeerd stemgebruik bestaat uit elk gedrag dat de stemplooien forceert en schade veroorzaakt. Dit kan zijn te veel, te hoog of te luid spreken, kuchen, schreeuwen, enzovoort. Vrijwel alle oorzaken zullen resulteren in een verandering van de kwaliteit van de spreek- en / of zangstem.

Stemproblemen kun je herkennen aan een hese stem, wegvallen van de stem, keelpijn, een vermoeid gevoel in de keel of een slechte verstaanbaarheid (weinig draagkracht van de stem).

Onderzoek door een KNO-arts kan al dan niet uitsluiten of organische afwijkingen aan de stemplooien aanwezig zijn. Onderzoek door een logopedist kan aantonen of er sprake is van verkeerd stemgebruik.

De logopedische behandeling bestaat uit stemhygiënische adviezen, het aanleren van een juiste houding en ademingspatroon, ontspanningsoefeningen voor schouders en nek, aanleren van een ontspannen stemgeving en het verbeteren van de articulatie. Logopedische therapie kan gecombineerd worden met een stemchirurgische behandeling; hierbij wordt bij voorkeur zowel vóór als na de operatie logopedisch behandeld.