Spraak

Door bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval of een neurologische aandoeningen (Parkinson, MS, ALS) kan een dysartrie ontstaan. Dysartrie is een spraakstoornis, deze wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn voor de ademing, de stemgeving en de uitspraak werken hierdoor onvoldoende. Dit beïnvloedt de verstaanbaarheid negatief. De uitspraak kan onduidelijk zijn, er kan sprake zijn van een te zachte en / of hese stem en er kan eentonig of nasaal gesproken worden.

Tijdens de logopedische behandeling wordt er gewerkt aan een optimale verstaanbaarheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan een juiste houding, juist ademingspatroon, een optimale stemgeving en de mondmotoriek wordt getraind om de articulatie te verbeteren. Indien nodig wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van het eten en drinken.

Het kan zijn dat spreken niet haalbaar meer is, dan zal er gekeken worden naar een geschikt communicatiemiddel. Dit kunnen gebaren- of tekensystemen zijn of een elektronisch communicatiemiddel.