Eet- en drinkproblemen

Slikproblemen kunnen ontstaan na hersenletsel (bijvoorbeeld CVA, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied.

Speeksel of voeding kan uit de mond lopen, of het voedsel blijft in de mond plakken. Ook kan er vocht of voedsel terugkomen via de neus, of een voedselbrok blijft in de keel hangen en kan niet goed worden doorgeslikt. Daarnaast kan ook vocht of voedsel in de luchtpijp komen, meestal gaat dit gepaard met hevig hoesten en benauwdheid en een longontsteking kan het gevolg zijn.

Tijdens de logopedische behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de verschillende bewegingen in het slikproces. Er zullen veel oefeningen voor tong, lippen en gehemelte worden gedaan. Ook het slikken zelf wordt getraind. Daarnaast wordt advies gegeven over de samenstelling van het voedsel, de beste houding waarin geslikt kan worden en over eventuele aanpassingen in het eet- en drinkgerei en bestek.