Broddelen

Broddelen is een stoornis in de communicatie. Een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, veel stopwoordjes, snelle woord- en klankherhalingen en moeilijkheden met het formuleren van gedachten zijn kenmerken van broddelen. De spraak is niet-vloeiend of aritmisch en moeilijk te verstaan. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat. Stotteren en broddelen worden vaak met elkaar verward, omdat er bij beide herhalingen van woorden en klanken voorkomen. Maar een groot verschil is dat de broddelaar niet goed doorheeft dat zijn spraak herhalingen en onduidelijkheden heeft en de stotteraar juist wel bewust is van zijn niet-vloeiendheden.

Broddelen kan het carrièrepatroon nadelig beïnvloeden, wanneer hogere eisen aan de spreekvaardigheid gesteld worden.

De logopedische behandeling richt zich op de bewustwording van de eigen spraak, articulatietraining, ritme- en intonatietraining en taaltraining.