Spraak

Jonge kinderen spreken woorden meestal onvolledig uit. Klanken worden verwisseld of weggelaten en / of lettergrepen worden weggelaten. Dit hoort bij de spraakontwikkeling. Sommige kinderen blijven echter langer de woorden vereenvoudigen. Dan spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling. Een kind van vijf jaar hoort goed verstaanbaar te zijn. Vaak gaat een vertraagde spraakontwikkeling samen met een vertraagde taalontwikkeling, maar dit hoeft niet zo te zijn. Tijdens de logopedische behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de mondmotoriek. Er worden luisteroefeningen gedaan, zodat het kind de verschillende klanken leert onderscheiden. En daarnaast worden de ‘moeilijke’ klanken aangeleerd en geautomatiseerd in de spontane spraak.

Ook kan het zijn dat het kind alle klanken wel kan maken, maar ze verkeerd uitspreekt. Het meest voorkomende hierbij zijn het slissen en lispelen. De klanken /t/d/n/l/s/z/ worden dan met de tong tussen of tegen de tanden uitgesproken, terwijl de tong achter de boventanden hoort te blijven. Dit is vaak het gevolg van te slappe tongspieren. De verstaanbaarheid kan hierdoor verminderen en een kind kan gepest worden door leeftijdgenootjes. Slissen en lispelen gaan vaak samen met afwijkende mondgewoonten. Slissen en lispelen kunnen de gebitsstand negatief beïnvloeden.

Tijdens de logopedische behandeling wordt de mondmotoriek verbeterd. Daarnaast worden de klanken op de juiste manier aangeleerd en geautomatiseerd in de spontane spraak.

Door een aangeboren lip-, kaak- en / of gehemeltespleet, aangeboren te kort gehemelte, verlamming van de spieren van het zachte gehemelte of als gewoontevorming kan een nasaliteitsstoornis ontstaan.Bij een nasaliteitsstoornis wordt er gesproken met te veel of juist te weinig lucht door de neus. Dit kan de verstaanbaarheid verminderen. Tijdens de logopedische behandeling wordt er gewerkt aan het kunnen onderscheiden van nasale en normale spraak. Daarnaast zal er worden gewerkt aan het verbeteren van de mondmotoriek. En uiteindelijk worden de klanken op juiste manier aangeleerd en geautomatiseerd in de spontane spraak.