Eet- en drinkproblemen

Een baby of een jong kind kan al moeite hebben met slikken, niet kunnen slikken of voedsel weigeren zodat het te weinig voeding binnen krijgt of het eten risico’s met zich mee brengt. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. De baby is bijvoorbeeld te vroeg geboren, of het slikmechanisme is verstoord door beschadiging van mond of keel, of de besturing van het slikken vanuit de hersenen functioneert niet goed. Dit kan het gevolg zijn van hersenletsel opgelopen voor, tijdens of na de geboorte. Soms kan het kind wel slikken, maar wil dat niet, om verschillende redenen.

De problemen met het eten en drinken worden veroorzaakt door het niet onder controle hebben van spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken. De kinderen verslikken zich regelmatig en / of spugen veel.

De logopedist onderzoekt de totale motoriek en houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond.Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele afwijkende reflexactiviteit tegengegaan, de gevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond gereguleerd. Een en ander heeft onder meer tot doel het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Bovendien heeft het normaliseren van de mondmotoriek positieve gevolgen voor andere bewegingen die met de mond worden gedaan, zoals spreken.