Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. (Bron: Stichting Dyslexie Nederland 2008)

In onze praktijk bieden wij de voorschotbenadering. De voorschotbenadering is bestemd voor “risicokleuters”. Dit zijn de kleuters met een spraak- en/of taalprobleem en/of moeite met auditieve functies (bijvoorbeeld auditieve discriminatie, dit is het op het gehoor kunnen onderscheiden van verschillende klanken), maar ook de kleuters met een dyslectische ouder.

Het doel is om taakgericht aan het verbeteren van het fonologisch en fonemisch bewustzijn te werken en aan de klank-letterkoppelingen. Door het geven van een ‘voorschot’ kan de kleuter met meer vertrouwen en succes aan het leren lezen en schrijven beginnen in groep 3.

Bij de voorschotbenadering gaat het specifiek om:

  • Het kunnen identificeren van klanken en letters;
  • Het kunnen manipuleren met klanken en letters (onder andere “hakken en plakken”);
  • Het aanleren van goede klank-letterkoppelingen.