Presentatie Training

Mensen communiceren meestal als vanzelfsprekend, maar er zijn bepaalde gesprekken waarvoor een goede voorbereiding nodig is. Welke boodschap wilt u overbrengen? Welk doel wilt u bereiken? Welke houding neemt u aan? Hoe zal uw gesprekspartner reageren? Deze vragen spelen vooral een rol bij gesprekken die voor u van groot belang zijn.

De boodschap die u wilt overbrengen is te vergelijken met een discus. Deze komt na de worp altijd ergens terecht. De plaats echter is afhankelijk van de kracht van uw intentie. Een doelbewuste worp levert uiteindelijk de beste prestatie op. Communiceren werkt niet anders.

Wat is presenteren?

Het cruciale moment van een presentatie is de eigenlijke overdracht van de boodschap. Dit kan gebeuren in verhaalvorm, het voordragen van een wervende tekst of het houden van een toespraak. Een andere vorm van presenteren is het voorleggen van een plan of het verdedigen van een stelling. Te allen tijde staat de boodschap centraal. Maar u bent degene die de boodschap moet brengen. Weet daarom wie u bent, wat u kunt en – niet te vergeten – waar u voor staat. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een heldere, tot de verbeelding sprekende overdracht.

Waaruit bestaat onze presentatietraining?

De presentatietrainingen van Bastin & Partners bestaan uit een zorgvuldige voorbereiding, een goede opbouw en een persoonlijke vormgeving van uw presentatie. Per slot van rekening wilt u graag dat uw boodschap de luisteraars bereikt. U wenst op een aangename wijze te presenteren en het maximale effect te bereiken. Bastin & Partners verzorgt trainingen zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van incompany-trainingen.

Dit komt aan bod tijdens de presentatietraining

  •  Uw persoonlijke stijl
  • De voorbereiding van uw presentatie
  • De opbouw van uw presentatie
  • Lichaamshouding
  •  Ademhaling en stemgeving
  •  Articulatie
  • Presentatie en performance