Communicatie Training

Mensen communiceren meestal als vanzelfsprekend, maar er zijn bepaalde gesprekken waarvoor een goede voorbereiding nodig is. Welke boodschap wilt u overbrengen? Welk doel wilt u tebereiken? Welke houding neemt u aan? Hoe zal uw gesprekspartner reageren? Deze vragen spelen vooral een rol bij gesprekken die voor u van groot belang zijn.

De boodschap die u wilt overbrengen is te vergelijken met een discus. Deze komt na de worp altijd ergens terecht. De plaats echter is afhankelijk van de kracht van uw intentie. Een doelbewuste worp levert uiteindelijk de beste prestatie op. Communiceren werkt niet anders.

Wat is communiceren?

Communiceren is het uitwisselen van gedachten. Daarbij is het essentieel dat u de juiste balans vindt tussen uzelf en uw boodschap. U bent immers degene die de boodschap wil overbrengen. Weet daarom wie u bent en wat uw persoonlijke stijl is. Aandacht voor de ander en concentratie op de overdracht zijn eveneens onmisbaar. Spreek tot de verbeelding. Vanuit de ratio en vanuit uw hart. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, bent u in staat effectief te communiceren.

Waaruit bestaat onze communicatietraining?

De voorbereiding, uw persoonlijke motivatie en innerlijke drijfveren zijn erg belangrijk bij de totstandkoming van daadkrachtige communicatie. De trainingen van Bastin & Partners zijn erop gericht uw communicatieve vaardigheden te versterken. Zodat de kwaliteit en effectiviteit van de gesprekken die u voert, wordt verhoogd.

Kortom, daadkracht in overdracht. 

Dit komt aan bod tijdens de communicatietraining

  •  Professionele gespreksvoering
  •  Succesvol onderhandelen
  • Omgaan met weerstand
  • Doeltreffend, transparant taalgebruik
  • Overtuigingskracht
  • Debatteren
  • Actief vragen stellen