Praktische Informatie

Verwijzing
Als u denkt dat uzelf/uw kind een logopedisch onderzoek of logopedische therapie nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Een tandarts of een specialist (KNO-arts, kinderarts, neuroloog, e.a.) kan u ook verwijzen (afhankelijk van de problematiek). De jeugdarts (consultatiebureau-arts) kan ook naar de logopedist verwijzen.

Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden voor behandeling op telefoonnummer 0162-521479 of een e-mail sturen naar: info@bastinenpartners.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en verwijsbrief mee te nemen?

Duur en frequentie
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Vaak wordt er eenmaal per week een afspraak gemaakt, maar soms is het nodig om twee maal per week te behandelen en in enkele gevallen zelfs vaker. De behandelduur hangt van een aantal factoren af. De ernst van het probleem is hierbij bijvoorbeeld van belang, maar ook het leervermogen en het vermogen tot automatiseren zijn hierbij van belang.

Uiteraard vindt er goede registratie en verslaglegging van de behandeling plaats. Na de laatste behandeling maakt de logopedist een eindverslag voor de verwijzer. Hiervan ontvangen de cliënt en andere betrokken instanties, uiteraard na uw toestemming, ook altijd een kopie.

Vergoeding
Logopedische therapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Alle behandelingen worden volledig vergoed als u een verwijzing heeft van een huisarts, jeugdarts, tandarts of specialist. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat als het eigen risico, dit bedraagt € 385,00 in 2023, is overschreden. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn in het verleden door de NZA vastgesteld. Zorgverzekeraars mogen hiervan afwijken. Het tarief voor logopedisch onderzoek is verschillend bij de zorgverzekeraars en varieert in 2023 van € 62,15 tot € 74,50. Het tarief voor een logopedische behandeling varieert in 2023 van € 35,16  tot € 40,60.

Wat te doen bij verhindering
Bij verhindering dient u een afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken voor maandag dienen de daaraan voorafgaande vrijdag voor 17.30 uur te worden afgezegd. Bij ziekte, optredend in de nacht voor de afspraak, dient de afspraak vóór 8.30 uur te worden afgezegd. Indien de praktijk niet geopend is, kunt u de afmelding op het antwoordapparaat inspreken. Te laat afgemelde afspraken, of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt het normale behandeltarief. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Wachttijd
Het kan mogelijk zijn dat er een (korte) wachttijd is. Geprobeerd wordt uiteraard om u zo snel mogelijk hulp te bieden.