Lezen is het cement van de samenleving

Lezen zorgt voor verbinding en daar staan wij als Logopediepraktijk Bastin & Partners ook voor.

Het nieuwe jaar begon met het zorgelijke bericht dat bijna een kwart van de jongeren zó slecht leest, dat ze teksten niet goed genoeg kunnen begrijpen. 

Ze kunnen zich dus niet als zelfstandig burger redden in de samenleving. Dat is een van de verontrustende conclusies uit de PISA-meting (een 3-jaarlijks vergelijkend onderzoek onder 60.000 leerlingen uit 77 landen naar de onderwijsresultaten). De leesvaardigheid in Nederland is tussen 2015 en 2018 voor het eerst significant gedaald, tot onder het gemiddelde van de vijftien EU-landen.

Lezen maakt slimmer, kijken maakt dommer

Uit een artikel van Nelleke Noordervliet (columniste Trouw, dec 2019) blijkt dat de prestaties van Nederlandse scholieren almaar achteruit gaan. Het ergste is het lezen eraan toe, terwijl goed lezen de basis is voor alle andere vakken. In een steeds digitaler wordende wereld, gaat het beeld het woord langzaam overwoekeren. Het is belangrijk dat we hiervoor waken en het lezen al vanaf de babytijd stimuleren.

“Lezen is actiever dan kijken. In de hersens gaan meer lampjes branden, er worden verbanden gelegd en verbindingen gaan ‘aan’, er moet meer werk worden verzet, de hersens raken beter getraind. Lezen maakt slimmer, en alleen kijken maakt dommer. 

Lezen zorgt voor verrijking van het wereldbeeld, verdieping van het begrip voor de maatschappij en voor heden en verleden, de ontwikkeling van taal en de lenigheid van de hersenen.

Je moet lezen, omdat het belangrijk is voor alle andere vakken, voor de toekomst als actief staatsburger én omdat je er plezier van hebt dat je dingen snapt en inziet, en daar komt bovenop dat je geniet van een mooi en mooi verteld verhaal.”

Basiscursus Dyslexie

Eind november 2019 heeft Babette Sonderman de tweedaagse basiscursus dyslexie gevolgd bij Carine Manderveld. Bij deze cursus heeft zij meer geleerd over de vroegtijdige (h)erkenning en behandeling van dyslexie en de beste interventie. Bij deze cursus is veel materiaal en kennis gedeeld die Babette binnen de praktijk inzet bij kinderen met fonologische problemen. 

Wat betreft dyslexie ligt  in onze praktijk ligt de nadruk op het behandelen van de leesvoorwaarden, met name het verbeteren van het fonologisch bewustzijn, de fonologische vaardigheden en de klank-letterkoppeling.  Daarnaast stimuleren wij tot het maken van voldoende leeskilometers, juichen wij bezoek aan de Openbare Bibliotheek toe en wijzen wij ouders ook op nuttige apps/sites.

Handige links en apps voor het stimuleren van lezen:

  • Woordflitser – App waarmee je eigen woordenlijsten kunt maken om vervolgens mee te flitsen. In de app staan ook al veel woordenlijsten (op verschillende niveaus).
  • Dyslexie voor ipad – Met deze app kun je oefenen in het lezen. Ook geschikt voor volwassenen. Oefen door te woordflitsen met woordenlijsten voor groep 1 t/m 8 of met eigen gemaakte woordenlijsten. Het is ook mogelijk om een meerkeuze-quiz te maken of letterlijsten.
  • Vos en haas – Met dit interactieve e-book kun je het verhaal lezen en/of beluisteren. Er zitten verschillende spelletjes in waarbij leesvaardigheidsoefeningen worden gedaan. Doe je dit goed dan verdien je badges. Als je alle badges hebt verdien je een leesvaardigheidsdiploma. Geschikt voor AVI M3 t/m E4.
  • Leren lezen met hakken en plakken – Woordjes worden gehakt en geplakt terwijl een hand de beweging laat zien. De klanken en woorden worden tevens uitgesproken.
  • Kees Komma en de boekenbende – Leuke game als stimulans voor lezen en luisteren. De app is gemaakt in opdracht van de openbare bibliotheken.
  • Samenleesapp Daan’s reis om de wereld – Deze app met leesniveau AVI M4/M5 is gemaakt om samen mee te lezen. Het kind leest de blauwe tekst en de app leest de zwarte tekst. Dit is ingesproken door een logopedist.

Websites:

Met het lezen van deze nieuwsbrief hopen we u nieuwe handvatten te hebben aangereikt om het  lezen voor uw leerlingen plezieriger te maken en op een hoger niveau te brengen. 

Wie leest, verovert de wereld!

Recent Posts