Désirée Bastin

Ik ben in 1986 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Revalidatie Academie “Hoensbroeck” (nu Hogeschool Zuyd). Ik heb werkervaring als logopedist bij Gewestelijke Gezondheidsdienst Oss Afd Jeugdgezondheidszorg (1986 – 1987). Binnen deze werkkring heb ik een cursus “Sociale Vaardigheden” ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Sinds 1987 ben ik vrijgevestigd logopedist, waarbij ik ook de klinische begeleiding deed van het toen nog bestaande Dongemond-ziekenhuis, later opgegaan in het Amphia-Ziekenhuis te Oosterhout.De praktijk groeide en we werken reeds lange tijd met meerdere logopedisten en paramedische samenwerkingspartners. Fijn om in teamverband te werken en elkaar middels intervisie te versterken.

Na diverse opleidingen in de presentatie- en communicatiewereld ben ik vanaf 1997 ook presentatiecoach, individueel gericht. Vanaf 1999 tevens freelance communicatietrainer voor landelijke trainingsbureaus, met name groepstrainingen. In 2015 heb ik Kracht & Trots opgericht: coaching en training voor een Persoonlijk Excelleer Plan (PEP) en een Team in Optima Forma (TOF).

Ik heb veel affiniteit met de behandeling van:
kinderen met spraak- en taalproblematiek, jonge stotterende kinderen, schisis, afwijkend mondgedrag, volwassenen en ouderen met stemproblematiek, hyperventilatie en/of aerofagie, volwassenen en ouderen met slikproblemen en neurologische problematiek.

Specialisaties
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, OroMyofunctionele Therapie (OMFT), PROMPT, stemproblemen, transgenderdysfonie, hyperventilatie, larynxmanipulatie, Tempomandibulaire Gewrichtsproblemen (TMG) en kinesiotaping.

In onze praktijk geldt: “zwijgen is zilver, spreken is goud.”

“Als logopedist streef ik ernaar het beste uit kinderen en volwassenen naar boven te halen op stem-, spraak- en/of taalgebied in de breedste zin des woords.” – Désirée Bastin