Désirée Bastin

Ik ben in 1986 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Revalidatie Academie “Hoensbroeck” (nu Hogeschool Zuyd). Ik heb werkervaring als logopedist bij Gewestelijke Gezondheidsdienst Oss Afd Jeugdgezondheidszorg (1986 – 1987). Binnen deze werkkring heb ik een cursus “Sociale Vaardigheden” ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Sinds 1987 ben ik vrijgevestigd logopedist, waarbij ik ook de klinische begeleiding deed van het toen nog bestaande Dongemond-ziekenhuis, later opgegaan in het Amphia-Ziekenhuis te Oosterhout. De praktijk groeide en we werken reeds lange tijd met twee logopedisten, een freelance logopedist en paramedische samenwerkingspartners. Fijn om in teamverband te werken en elkaar middels intervisie te versterken.

Na diverse opleidingen in de presentatie- en communicatiewereld ben ik vanaf 1997 ook presentatiecoach, individueel gericht. Vanaf 1999 tevens freelance communicatietrainer voor landelijke trainingsbureaus, met name groepstrainingen. In 2015 heb ik Kracht & Trots opgericht: coaching en training voor een Persoonlijk Excelleer Plan (PEP) en een Team in Optima Forma (TOF).

Ik heb veel affiniteit met de behandeling van:
kinderen met spraak- en taalproblematiek, jonge stotterende kinderen, schisis, afwijkend mondgedrag, volwassenen en ouderen met stemproblematiek, hyperventilatie en/of aerofagie, volwassenen en ouderen met slikproblemen en neurologische problematiek.

Specialisaties
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, OroMyofunctionele Therapie (OMFT), PROMPT, stemproblemen, transgenderdysfonie, hyperventilatie, larynxmanipulatie, Tempomandibulaire Gewrichtsproblemen (TMG) en kinesiotaping.

In onze praktijk geldt: “zwijgen is zilver, spreken is goud.”

“Als logopedist streef ik ernaar het beste uit kinderen en volwassenen naar boven te halen op stem-, spraak- en/of taalgebied in de breedste zin des woords.” – Désirée Bastin

“Zingen en meespelen in musicals zijn een grote passie van mij. Het gebruik van je stem en alles daar omheen vind ik geweldig!”
– Babette van Esdonk

Babette van Esdonk

In juni 2010 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys paramedische hogeschool in Eindhoven. Tijdens de opleiding heb ik stage gelopen bij een verpleeghuis, een praktijk en een revalitiedatiecentrum. Mijn eindstage heb ik gelopen in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg op de poli KNO en de afdeling Neurologie. Tijdens deze stage heb ik zowel kinderen als volwassenen als ouderen onderzocht en behandeld.

Na mijn eindstage heb ik nog 3 maanden gewerkt tot mijn zwangerschapsverlof voor de poli KNO en de afdeling Neurologie in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg. Ik nam o.a. gehoortesten af en deed diagnostiek naar en behandeling van stemstoornissen en neurologische spraak-/taalstoornissen.

Om als logopedist het beste te kunnen bieden aan onze cliënten zal ik me op professioneel gebied blijven ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen en nascholingen. Tevens ben ik lid van een kwaliteitskring. Werken in een praktijk biedt veel afwisseling en past daarom perfect bij mij. Vooral het werken met zowel kinderen, volwassenen als ouderen spreekt mij enorm aan.

Ik heb affiniteit met de behandeling van:
Kinderen met spraak- en taalproblematiek, jonge stotterende kinderen, afwijkend mondgedrag, volwassenen met stemproblemen, volwassenen met hyperventilatie en/of aerofagie, volwassenen met slikproblemen, neurologische problematiek.

Specialisaties
Oromyofunctionele Therapie (OMFT), stemproblemen, larynxmanipulatie en kinesiotaping.

“Zingen en meespelen in musicals zijn een grote passie van mij. Het gebruik van je stem en alles daar omheen vind ik geweldig!”
– Babette Sonderman