Wat is Logopedie?

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen.

Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces en stoornissen in het spreken worden behandeld door de logopedist.

Dit gaat in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld.

Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, de communicatie belemmeren, kunt u bij de logopedist terecht. Logopedisten zijn in feite communicatiedeskundigen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, slikken en horen. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie en verzorgers van de patiënt

logopedie-desiree

De logopedische behandeling

Als er wordt overgegaan tot behandeling, legt de logopedist uit wat er gaat gebeuren en waarom. Soms staat het logopedische probleem niet op zichzelf. Het kan zijn, dat er leer- of medische problemen zijn. In dat geval is samenwerking van alle betrokkenen een noodzaak.

Er zal overleg moeten plaatsvinden met bijvoorbeeld een arts/specialist, een therapeut of met een leerkracht.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk, tenzij dit door medische redenen niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven.

Duur & Frequentie

Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Vaak wordt er eenmaal per week een afspraak gemaakt, maar soms is het nodig om twee maal per week te behandelen en in enkele gevallen zelfs vaker.

De behandelduur hangt van een aantal factoren af zoals de ernst van het probleem, het leervermogen en het vermogen tot automatiseren is hierbij van belang.

Uiteraard vindt er goede verslaglegging van de behandeling plaats. Na de laatste behandeling maakt de logopedist een eindverslag voor de verwijzer. Hiervan ontvangen de cliënt en andere betrokken instanties, uiteraard na uw toestemming, ook altijd een kopie.

Logopedisch Inloopspreekuur

Iedere eerste of tweede woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur is er een gratis, vrijblijvend logopedisch inloopspreekuur. U kunt hier met al uw vragen over mogelijke logopedische problemen terecht. Om wachttijd te voorkomen is het logopedisch inloopspreekuur alleen op afspraak. Neem hiervoor contact met ons op.

De data in 2023 zijn:

JAN

11

FEB

01

MRT

01

APR

05

Bekijk de video: Dankzij de logopedist